Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych Polubicze 2022

Utworzono dnia 29.03.2022

  

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Gmina Wisznice

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

zapraszają

do wzięcia udziału w Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych 7 maja                    ( sobota) 2022 r. w Polubiczach.

 

Jest to okazja do spotkania, słuchania i dzielenia się różnorodnością prezentowanych utworów muzycznych,a także wielowiekową tradycją przekazywaną  z pokolenia na pokolenie.

 

Program:

11.00 Msza Św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Ewangelisty                              

w Polubiczach

12.15  Rozpoczęcie Przeglądu w Kościele - pieśni Maryjne

14.00-15.00 Poczęstunek oraz druga część w świetlicy w Polubiczach – pieśni ludowe.

Organizatorzy przewidzieli dla wszystkich uczestników poczęstunek oraz atrakcyjne nagrody.

Regulamin:

1.Tegoroczny Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych będzie miał formę przeglądu, bez klasyfikacji konkursowej.

2.Organizatorem Przeglądu jest Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach.

3.Cele Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych:

- Ożywienie tradycji śpiewaczej w naszym regionie.

- Popularyzacja śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych

- Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów śpiewaczych.

- Upowszechnianie polskiej oraz regionalnej i ludowej tradycji muzycznej.

- Integracja środowiska muzycznego w naszym powiecie.

4.Powiatowy przegląd ukierunkowany jest na amatorską twórczość wokalną dzieci, młodzieży i dorosłych.

W przeglądzie mogą uczestniczyć: chóry, zespoły śpiewacze, schole parafialne, chóry kościelne oraz zespoły wokalne.

5.Prezentacje odbędą się w następujących kategoriach:

I. Chóry   dziecięce (szkoły podstawowe klasy I-VI)

II. Chóry   młodzieżowe (gimnazja i licea)

III. Chóry mieszane zrzeszone w różnych instytucjach, stowarzyszeniach, chóry kościelne, schole parafialne, bez ograniczeń wiekowych.

IV.  Zespoły śpiewacze, wokalne -  bez ograniczeń wiekowych

6.Chóry i zespoły określone w powyższych kategoriach przygotowują dwa utwory:

I. Pieśń maryjną. Tematyka tej kategorii przeglądu obejmuje repertuar związany z kultem Matki Boskiej polskiego i światowego dorobku muzycznego.

Zachęcamy do przygotowania rzadkich lub nieczęsto wykonywanych pieśni maryjnych, niezwiązanych z liturgią kościelną, czasem nazywanych ludowymi pieśniami maryjnymi.

Stanowią one ważny element w historii polskiej twórczości pieśniowej związanej z nabożeństwami maryjnymi przy kapliczkach i charakterystycznym dla polskiej religijności kultem Matki Boskiej.

II. Pieśń ludową   Preferowane są pieśni z naszego regionu, związane z lokalną tradycją, będące odzwierciedleniem lokalnej tradycji, kultury, gwary. Mile widziany repertuar odtwarzający autentyczne pieśni z naszego regionu. Tematyka pieśni ludowych może dotyczyć obrzędów, miłości, pracy, zabawy.

Pieśni mogą być wykonane zgodnie z pierwowzorem ludowym lub w nowoczesnych aranżacjach.

7.Organizatorzy zapewniają posiłek. W karcie zgłoszeniowej prosimy podać liczbę osób uczestniczących w przeglądzie

8.Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłośnieniową. Potrzeby dotyczące nagłośnienia prosimy określić na karcie zgłoszeniowej

9.Zespoły mogą korzystać z półplaybacku.

10.Koszty związane z przygotowaniem, przyjazdem, ubezpieczeniem pokrywają uczestnicy lub instytucje zgłaszające.

Zgłoszenia należy nadsyłać do  29 kwietnia  2022 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 A, 21-580 Wisznice.

Tel. 83 378-22-38 lub 722072422

Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.wisznice.naszgok.pl , www.wisznice.pl  i wysłać drogą elektroniczną gok@wisznice.pl lub wypełnić zgłoszenie pod linkiem : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJiNbTXWXg7foTeqj1-gewPIRLebO1-nYOYaxtDEEGQGcKIQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2mkvKe-Pyefpz_VeVgvGi70r87Qp5KxvLLkBPvXRo53ydKMISthTkD5IE

lub  pocztą tradycyjną.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 14

W poprzednim tygodniu: 50

W tym miesiącu: 234

W poprzednim miesiącu: 171

Wszystkich: 15191