Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

O instytucji

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową  instytucja kultury utworzoną Uchwałą Rady Gminy w Wisznicach Nr VI/42/94 z dnia 10 grudnia 1994r w sprawie reorganizacji gminnych placówek upowszechniania kultury oraz Uchwałą Nr VII/59/95 w sprawie nadania statutu. Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.  Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 1997r. Nr 110 poz.721, z póżn. zm.)

Organizatorem Ośrodka w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest Gmina Wisznice.

 

                                                         

                                                            

                Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1.            organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

2.            tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji itp.,

3.            organizacja spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,

4.            nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej,

5.            współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców

6.            prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z gminnymi partnerami Gminy Wisznice.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny